Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Šábes chápu jako odpočinek, či čas vhodný k zamyšlení se nad věcmi kolem nás a to nejen ke konci týdne.

Košer je pro mne vše, co se řídí pravidly, které sám považuji za správné. Nemusí to tedy být primárně určováno vírou.