Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Úctyhodný den odpočinku. Den, kdy se člověk po pracovním týdnu může věnovat sám sobě, přemítat, být s blízkými a nebo si prostě jen vzít knížku a v klidu si číst.

Když se člověk zamyslí, uvědomí si, že toto slovo v našem prostředí používá mnohdy v jeho širším či přeneseném významu spíše, než v jeho souvislosti s kašrutem. V tomto užším smyslu je tedy pro mne košer vzácnost. Něco jedinečného, co si žádá úctu, a co u mne osobně vykouzlí radost. V širším smyslu pokládám za košer takové chování či postup, za který se člověk sám před sebou nemusí stydět. Řekněme tedy, že správné, vzorné a poctivé jednání.