Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Šábes je pro mně svátek, který světil i Ježíš Kristus, ale dal mu nejen rozměr rituálu, ale i lidskosti, když konal i o něm dobro.

Košer je pro mně ritualni strava, kterou kdysi židům přikázal Bůh a která v určitých ohledech má i zdraví prospěšný dopad.