Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Snažím se řídit se Božím přikázáním: „Pomni, abys den sváteční světil“. Někdy mám ovšem problém s tím, že mám to štěstí, že pro mě je má práce většinou zábavou a tak někdy pracuji i v den sváteční.

Nejsem ortodoxní Žid a tak slovo košer chápu ne přesně podle Tory, ale jako něco, co je správné. Kritérium, co je a co není správné chápu podle svého svědomí, tj. svědomí věřícího člověka, ale ne ortodoxního.