Autoři

Co pro Vás znamená Chanuka nebo Vánoce?

Pokaždé, když se při svém čtení Bible zase dostanu ke knize Genesis, musím znovu přemýšlet nad jedním známým textem. Zpráva o tom, jak Hospodin tvořil život na naší Zemi má pro mne velice překvapivé vyvrcholení.


Mojžíš svůj popis jednotlivých dnů, ve kterých Bůh nejprve formoval Zemi a pak na ní přichystal ideální životní prostředí, zakončil zprávou o dni, kdy už Bůh zdánlivě neudělá nic: „Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (Genesis 2,1-3)


Proč se u tohoto textu musím vždy zastavit? Jako dítě jsem měl k dispozici Kralický překlad, kde jsem četl: „… Bůh … odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého…“ Už tehdy mne napadla otázka: „Copak byl Bůh unavený? Může se Bůh unavit a vyčerpat?“ Tu otázku si kladu už skoro padesát let a stále na ni neznám odpověď. Ale věřím, že jednou, až se se svým Stvořitelem setkám v Jeho království, odpověď dostanu.


Sobota je pro mne den, kdy se Bůh zastaví, odloží stranou všechny „všední starosti“ o celý vesmír a svátkuje. Dává se k dispozici každému, kdo využije tuto pravidelnou audienci k tomu, aby se s ním setkal.

Kdysi jsem se rozhodl svátkovat také. Když to může dělat Bůh, který se stará o celý vesmír, proč bych to nemohl dělat i já? Copak mám těch 24 hodin na starosti něco důležitějšího, než Bůh?

Bůh má patent na můj život. Byl to on, kdo stvořil prvního člověka a do jeho genů zakódoval základní životní zákony. Stvořitel ví, co mi prospívá a stejně tak je mu jasné i to, co mi škodí. Ne vždy tomu rozumím, ale život mne naučil důvěřovat tomu, co říká můj Bůh. (Když jsem jeho rady nerespektoval, vždy jsem později poznal, že to bylo jen k mé škodě.)


Košer je pro mne to, co mi podle Boží rady prospívá. V jídle, vztazích i v mém duchovním životě…